تعهدات جدید بیمه دانا

توافق کانون و بیمه ایران در خصوص بیمه مسئولیتهای مدنی سردفتران

نامه بانک مهر اقتصاد به کانون در خصوص سپرده های بانکی

 کل من علیها فان و یبقی وجه ربک ذو الجلال و الاکرامجناب آقای فرزان سردفتر محترم دفتر اسناد رسمی شماره 112 ضایعه درگذشت والده محترم را ...

شرایط و میزان پرداخت وام به سردفتران و دفتریاران محترم

همکاران گرامیچون در نظر است عملیات اخذ اثر انگشت متعاملین از تاریخ ۱۴ / ۶ /۱۳۹۴ در دفاتر اسناد رسمی استان قزوین اجرایی شود کانون ...

قابل توجه سران دفاتر اسناد رسمیبخشنامه اداره ثبت قزوین در خصوص نمایندگان دفاتر