کد خبر: 9136          :چهارشنبه 20 اردیبهشت 1391

دادستان محترم قزوین جناب آقای صادقی طی نامه ای به ریاست پلیس راهور قزوین متذکر شد که انتقال سند خودرو مطابق قانون باید در دفاتر اسناد رسمی صورت گیرد. متن این نامه در ذیل می آید...

ریاست محترم پلیس راهور استان قزوین

سلام علیکم

طبق ماده 29 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب 89/12/8 نقل و انتقال خودرو می بایست با تنظیم سند رسمی در دفترخانه صورت گیرد و صرف تعویض پلاک بنام خریدار که از اسباب نقل و انتقال رسمی خودرو تلقی می گردد دلیل بر مالکیت خریدار نیست و صرف تعویض پلاک و عدم تنظیم سند رسمی طرفین معامله را دچار اختلافات و مشکلات حقوقی نموده و موجب تشکیل پرونده های متعدد در مراجع قضائی می گردد. لا به منظور پیشگیری از تبعات سوء عمل مذکور مستندا به ماده 29 قانون فوق الذکر و تبصره 2 آن متعاقب انجام عملیات قانونی مربوط به تعویض پلاک بلافاصله بایستی سند رسمی خودرو در دفترخانه اسناد رسمی بنام خریدار جدید  منتقل گردد علیهذا جهت اجرای قانون مذکور و الزام طرفین معامله به تنظیم سند رسمی دستور فرمائید تحویل پلاک تعویضی به خریدار موکول به نقل و انتقال رسمی خودرو در دفاتر اسناد رسمی و ارائه تصویر سند بنام مالک جدید به پلیس راهور گردد و قبل از نقل و انتقال رسمی پلاک تعویضی تحویل خریدار نگردد نتیجه اقدامات به این دادسرا گزارش گردد.

صادقی نیارکی دادستان عمومی و انقلاب قزوین


طراحی سایت و بهینه سازی وب سایت توسط راحیل