کد خبر: 9227          :شنبه 7 دی 1392

چرا باید همایش را برگزار کنیم ؟ نگاهی به تاریخچه دفاتر اسناد رسمی واضح و مبرهن  میسازد که :

نگاهی به تاریخچه دفاتر اسناد رسمی واضح و مبرهن  میسازد سردفتران به عنوان امنای  جامعه و حاکمیت نظم سپاری  به  بخشی از روابط اجتماع را که  بر عهده  حاکمیت بوده به عهده میگیرند و در حقیقت  آنچه که  این روزها  برون سپاری  نامیده میشود با  طلایه داری سردفتران و تاسیس دفاتر اسناد رسمی آغاز میشود و سابقه  این منصب را باید مقدم بر تاریخ تاسیس اولین دفتر اسناد رسمی دانست چراکه نخستین سردفتران مجتهدین  و امنای مردم بوده اند که قبل از تصویب  قانون نیز نظم بخشی به معاملات مردم را به عهده داشتند و به عنوان شاهد این مدعا میتوان به ابلاغ وزیر عدلیه وقت به شماره              9131 /17650 مورخ  11/10/1310  با این مضمون : ( جناب آقای سید عبدالحسین ،وزارت عدلیه به موجب این ابلاغ دفتر جنابعالی را در شهر طهران رسمیت میدهد .وزیر عدلیه ) اشاره کرد که نشان دهنده این است که حتی قبل از 1310 آقای سید عبدالحسین نامی معاملات مردم را به  رشته تحریر در می آورده و آن را در دفتری نزد خود ثبت می نموده که در سال ذکر شده وزارت عدلیه این دفتر را به عنوان دفتر رسمی پذیرفته است

*****************

اولین قانون دفاتر اسناد رسمی در سال 1316 تصویب شده است که در ماده 28 آن تاسیس کانون سردفتران پیش بینی شده بود .در تمامی 18 دوره از سال 1317 تا 1354 ریاست کانون مرکز با وزیر دادگستری وقت بوده است و وزیر دادگستری در این مدت هیچ گاه فردی را به ریاست کانون منصوب نکرده است؛در قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران مصوب 1354 کانون سردفتران و دفتریاران دارای  شخصیت حقوقی و استقلال مالی تعریف گردید که در تهران و سایر مراکز استان تحت نظارت  وزارت دادگستری  تشکیل و از نظر نظامات تابع وزارت دادگستری باشد اکنون در حال سپری کردن  سال 1392 می باشیم  که آن را هم به زودی پشت سر خواهیم گذاشت و هنوز کانونی به شکل  واقعی در هیچ استانی شروع به کار نکرده است اگر چه  حسب ظاهر تلاش بی وقفه سردفتران و دفتریاران منتج به تشکیل کانون هایی  در استانهای فارس، خراسان رضوی،اصفهان ،کرمان و یزد شده است و عنقریب در قزوین و تعدادی از استانهای دیگر نیز شاهد تولد کانون سردفتران خواهیم بود ولی وقتی جایگاه این کانون ها و نیز جوامع سردفتری که تقریبا در تمامی استانها تشکیل شده است مشخص نبوده و شرح وظیفه و تکالیف و حقوق ایشان نا مشخص بوده و این تشکیلات مبتنی بر سلیقه و ابتکارات فردی و روابط شخصی  اداره می شوند  آش همان آش خواهد بود و کاسه همان کاسه . ارتقا ئ جایگاه سردفتری مستلزم داشتن تشکیلات قوی و تجدید نظر در روابط درون سازمانی و برون سازمانی است وقتی رویه های جاری مطابق با خواست اکثریت جامعه سردفتری نبود و پاسخ گوی نیازهای به حق ایشان نمی باشد غفلت از این مهم اگر خیانت نام نداشته باشد قطعا حکایت از بد سلیقگی و بی تعهدی خواهد داشت.

******************

جامعه سردفتران و دفتریاران اسناد رسمی استان قزوین با این باور که   «سیمرغ خود همان سی مرغ بوده » و احقاق حقوق تنها در سایه همدلی و وحدت قابل استحصال است  و تشکیلات مهم ترین ابزار برون رفت از انفعال و نیل به اهداف عالیه می باشد در صدد برآمده تا  - پیش از آنکه خیلی دیر شود -  کمر همت به برگزاری همایشی متشکل از روسا و نمایندگان کانونها و جوامع سردفتری سراسر کشور  و پاره ای از دلسوزان این شغل و متولیان آن پیرامون تشکیلات خانواده سردفتری  - با دو  رویکرد تبیین نقش و جایگاه کانون ها و جوامع سردفتری  بالحاظ قانون جاری و ترسیم این نقش در قانون در حال بررسی اصلاح قانون سردفتران – بسته  و در این راستا دست یاری خود را به سوی تمامی همکاران و فرهیختکان  و دل بزرگ دراز نموده است ؛ باشدسوزان این خانوادهکه دست در دست هم نهیم به مهر و باخویش باوری و نیز باور یکدیگر گامی هر چند کوچک در راه اعتلای   جایگاه اجتماعی و ارتقای شان شغلی خویش داشته باشیم .


طراحی سایت و بهینه سازی وب سایت توسط راحیل