کد خبر: 9241          :چهارشنبه 7 خرداد 1393

جلسات هم اندیشی سران دفاتر و دفتریاران قزوین جهت تهیه و تنظیم پیش نویس "آیین نامه تشکیلات کانونها و جوامع " در قزوین برگزار می گردد. 

این جلسه که در روز شنبه سوم خرداد و چهارشنبه هفتم خرداد تکشل گردید و به بررسی آراء و نظرات سران دفاتر و دفتریاران در خصوص نحوه تنظیم پیش نویس و انطباق آن با قانون دفاتر اسناد رسمی پرداخت. 

این پیش نویس پس از تنظیم ، به کانون تهران ارائه می شود تا مورد بررسی مجدد قرارگیرد. 


طراحی سایت و بهینه سازی وب سایت توسط راحیل