کد خبر: 9253          :شنبه 16 اسفند 1393

اولین صورت جلسه هیآت مدیریه کانون سردفتران و دفتریاران استان قزوین در مورخه 1393/11/28 با حضور آقایان سهیل خضر حیدری و مهدی فلاح و محسن مظفری و رحیم محمد رسولی و فتاح سلیمی خورشیدی و محمد محمودی و سید محمود حجازی فر تشکیل و پس از اعلام رسمیت جلسه موارد ذیل مورد تصویب قرار گرفت:

در اجرای ماده 65 قانون دفاتر اسناد رسمی پس از رای گیری از بین اعضاء سردفتر هیات مدیره آقای مهدی فلاح به سمت رئیس هیات مدیره و آقای فتاح سلیمی خورشیدی به سمت نائب رئیس هیات مدیره و آقای رحیم محمد رسولی به سمت خزانه دار و اقای محسن مظفری به عنوان دبیر هیات مدیره انتخاب گردیدند.


طراحی سایت و بهینه سازی وب سایت توسط راحیل