کد خبر: 9255          :پنجشنبه 31 اردیبهشت 1394

طی نامه ای که متن آن در ذیل می آید کانون قزوین در خصوص دریافت مالیات نسبت ده درصد سهم کانون اعتراض نمود.

http://qazvinnotary.ir/userfile/1111.201505219465533.jpg


طراحی سایت و بهینه سازی وب سایت توسط راحیل